Monday, October 8, 2007

Meirav Shaul



1 comment:

מירב said...

הי! זו מירב (מי שציירה את הציורים שלמעלה.) תודה רבה על הפרסום והפרגון. האם את יכולה להסיר את הציור הראשון מהבלוג, עם השפיץ הורוד? מסיבות אישיות.
תודה מקרב לב
מירב